Hoppa till innehåll

GRF Gravstenar följer de regler som är satta av Centrala Gravvårdskommittén (CGK) när det gäller montering av gravstenar.

Ur de dokument som tagits fram av CGK kan följande konstateras. En stående vård ska monteras på sockel som är dold eller synlig så att stenen är väl förankrad i marken. Den ska monteras så att den utan svårighet kan demonteras och återmonteras för eventuell framtida textkomplettering, för renovering, gravgrävning och dylikt. Vårdens olika delar – sockel, livsten, kapitäl eller pelare ska sammanfogas med dubbar av rostfritt stål. Passformen mellan borrhåll och dubb ska vara så god att betryggande stabilitet uppnås. Dubbarna ska kunna kontrolleras av kyrkogårdsförvaltningen och stenen måste därför kunna flyttas. Det medför att gravstenar får ha viss rörlighet mot sockeln, gravstenen får dock inte vara instabil.

Mot kyrkogårdsförvaltningen är det gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravstenen blir rätt och säkert monterad. Därför är det viktigt att som gravstensinnehavare välja rätt leverantör. Vid lagd order tar GRF Gravstenar ansvar för att gravstenens utseende, montering och placering överensstämmer med kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser.

I många fall väljer vi på GRF Gravstenar att montera stående stenar enligt den av CGK godkända metoden ”Markdubb”. Mer om markdubbsmetoden finns att läsa här.

Montering av ny sten   

Länk till CGKs dokument om montering av nya stenar

Gravstenssäkerhet för monterade stenar

Länk till CGKs dokument om gravstenssäkerhet