Hoppa till innehåll

Granit är ett naturmaterial (begreppet ”granit” innefattar även kvartsit, gnejs och diabas). Granitsorter är beständiga och påverkas inte nämnvärt av tiden, men kräver ändå aktsamhet och omvårdnad. Varje stensort har sina unika egenskaper som färg, vattenupptagningsförmåga, hårdhet m.m. Detta innebär att normal blekning eller missfärgning på grund av sol, regn, smuts, alger, mossa påverkar. Nedan finns några goda råd i samband med skötsel av gravvården.

Allmänt om skötsel och underhåll

Allt stenmaterial bör hållas rent och därför regelbundet tvättas. All tvättning bör ske vid fuktig väderlek. Polerade ytor är mycket lätta att hålla rena. Normalt tvättas eventuell smuts bort med vanligt vatten genom att gnida med hand eller mjuk trasa/svamp. Se till att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten användas.

Grovslipad, finhuggen, flammad eller råhuggen yta bör tvättas minst en gång varje år med milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten. Använd gärna en rotborste. Vid hårt nedsmutsad eller mossig sten måste specialtvättmedel användas. Kontakta närmaste GRF-ombud för råd.

Vid text och dekor som är målad eller förgylld måste stor försiktighet iakttagas. Tvättmedel som används måste vara mycket milt och utspätt. Putsning sker med mycket mjuk borste. 

Att tänka på

Granit är känslig för bl.a. stearin, olja, rost, nikotin, koffein eller hög hetta.

Ställ aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå.

All form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svårt att få bort.

Lägg ingen vinterkrans eller likvärdigt på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart kan börja rosta.

Fimpa aldrig cigaretter och sätt inte kaffe eller te på stenen. Detta kan tränga in i stenen och ge fläckar som är svåra att få bort.

Upptäcks detta ska det omedelbart tas bort och därefter rengöras med hett vatten, kemiskt ren bensin alternativt aceton. Blir resultatet inte bra bör ni vända er till ett av GRFs försäljningskontor och be om hjälp.

Goda råd

Granitvaser ska tas in i god tid före frysrisk.

I samband med textkomplettering av stenen bör äldre text och dekor renoveras (gäller försänkt målad eller förgylld, samt upphöjda texter) för att inte skillnaden mellan nytt och gammalt ska bli för stor.