Hoppa till innehåll

Allmänna försäljningsvillkor från GRF Gravstenar AB (nedan förkortat GRF)

Förfrågan

Ritningen som görs av er via konfiguratorn på hemsidan är vägledande för GRF´s produktionsritning. I samband med er förfrågan erbjuder vi dig som kund max två varianter av produktionsritningar.

När du slutfört din förfrågan visas en sammanställning på hemsidan som även skickas till din E-postadress. GRF Gravstenar återkommer inom kort med en offert för godkännande.

OBS Planering av ert arbete påbörjas först efter ett godkännande från er.

Betalning

Fakturan skickas ut i samband med att stenen monteras på gravplatsen.

Leverans

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@grf.se

Våra leveranstider är enligt orderbekräftelse. Hanteringstillägg kan tillkomma vid leverans utanför ordinarie område.

Skadegaranti

Mer information om vår Skadegaranti finns att läsa här.

Priser

Alla priser anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Ångerrätt

Varorna som säljs på denna webbplats är specialtillverkade och omfattas inte av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Vi erbjuder dock dig som kund en ångerrätt på 24 timmar från det att ni har godkänt offerten.

Om du vill utnyttja ångerrätten ska detta göras via mail till info@grf.se. Ange ditt namn, din adress, E-postadress och offertnummer.

Reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Hur går du till väga vid reklamation?

Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till info@grf.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats utanför vår kontroll.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Information om cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan hittas på Post- och telestyrelsens hemsida.

Ändringar i de allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.