Hoppa till innehåll

Renovering av befintlig text

8 270 kr

Att renovera innebär att återskapa ett nära nog ursprungligt skick eller ett likvärdigt utförande som fanns vid nytillverkningen. Renovering på gravstenen utförs oftast i samband med textkomplettering men kan förekomma som separata beställningar.

En gravsten, som funnits på en gravplats under en tid, påverkas av yttre faktorer som sol, regn, nedfall, bevattning eller olika närliggande arbeten. Stenen kan påverkas genom blekning och/eller missfärgning samt mekaniska skador. En regelbunden rengöring förhindrar missfärgning medan exempelvis solens påverkan med blekning inte kan undvikas om placeringen är sådan att stenen utsätts för direkt solsken. Olika material har olika egenskaper och påverkas mer eller mindre av ovanstående.

Renovering av försänkta (med färg eller guld) texter och dekorer tillhör ett återkommande underhåll. Upphöjda texter med finhuggna ytor kring texter och dekorer renoveras oftast om text skall kompletteras och där de finhuggna ytorna går samman. Finhuggna ytor kan oftast renoveras genom omarbetning. Blästrade, grovslipade, finslipade eller polerade ytor kan oftast omarbetas med samma metod som vid det ursprungliga utförandet.

Bilden visar omförgyllning / ommålning / omhuggning av befintligt namn, datum, årtal och en enkel dekor.

Vissa arbeten utförs på plats. Om arbetet utförs i fabrik ingår demontering, transport, och återmontering.

Skicka förfrågan