GRF Gravstenar är Sveriges ledande tillverkare och leverantör av gravstenar. Vi utför även komplettering och renovering av befintliga gravstenar. Vi har försäljningskontor i Sibbhult, Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Emmaboda. I skånska Sibbhult finns vårt huvudkontor, ett stenkast ifrån fabrik och stenbrott. Vår stora geografiska spridning gör att vi är utvalda som samarbetspartner till Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). Med det samarbetet har vi möjlighet att hjälpa dig som kund i stort sett var du än befinner dig i Sverige.

Vi ingår i Naturstenskompaniet International AB (tidigare A P STEN-gruppen), en koncern där alla ingående företag uteslutande jobbar med natursten. Det gäller allt ifrån brytning av block i stenbrott, till försäljning av Ölandsstensgolv, marmorplattor, gatsten eller granitmurar. Företagen i gruppen finns i Sverige, Norge, Polen och Litauen.

För de gravstenar av svenska stensorter som GRF Gravstenar säljer har ofta något företag i gruppen Naturstenskompaniet International haft kontroll i hela kedjan, från det att stenen bryts ur berget till formandet av gravstenen och gravering av namnet, och sedan hela vägen till att den färdiga gravstenen står på plats på kyrkogården. Att vi har insyn i alla delar av tillverkningen av gravstenen gör att vi kan lämna en 25-årig skadegaranti, något som är unikt på marknaden.

GRF har som vision att vara ett modernt och lyhört företag i en traditionsfylld bransch. Kvalitet är för GRF en fråga om materialets egenskaper, medarbetarnas skicklighet och den 25-åriga Skadegarantin. Det är också ett förhållningssätt i mötet med de människor som är företagets kunder.  

Förkortningen GRF har sitt ursprung i namnet Gravvårdsfabrikernas Försäljnings Aktiebolag och har en lång tradition inom gravstensbranschen.