Garanti & försäkring

Vår 25-åriga Skadegaranti omfattar alla gravstenar som tillverkas vid våra egna stenhuggerier i Sverige. Det är bra i de fall varken kyrkogårdens eller hemmets försäkring gäller för skador på gravstenen. Garantin är lätt att förstå. Om det uppstår en skada på stenen inom 25 år från att vi monterat den på gravplatsen kommer vi att reparera stenen eller ersätta den med en ny utan att det kostar gravrättsinnehavaren en enda krona. Inte ens om någon utomstående skulle vandalisera stenen gör vi undantag.

Om du vill kan du läsa hela garantitexten här. Skadegarantin omfattar inte våra importerade stenar.