Att tänka på före val av gravsten

Oavsett om det är en urnbegravning eller en kistbegravning kan graven smyckas med ett minnesmärke. Ett minnesmärke kan vara en tröst i sorgen och hjälper till att hedra den bortgångnes arv, både för de närmaste och för kommande generationer. Gravstenar av granit är de mest tidlösa minnemärken som finns.

Prata med kyrkogårdsförvaltningen vid val av gravplats. På vissa kyrkogårdar finns bestämmelser för gravstenens utseende. Det kan betyda att stenen måste vara stående eller liggande. Det kan också styra vilka maximala mått stenen får ha. Det är total höjd över mark och total bredd, inklusive eventuell synlig sockel, som styr.

En tur på kyrkogården kan ge många idéer om hur man vill att en gravsten ska se ut. Om ni visar oss en bild på en sten ni sett på kyrkogården, så kan vi hjälpa er att få en sten som förmedlar den känsla ni önskar.