Renovering av befintlig text

Pris
5 880 kr
Ladda upp bild av befintlig sten:

Omförgyllning / ommålning / omhuggning av befintligt namn, datum, årtal och en enkel dekor.
Vissa arbeten utförs på plats. Om arbetet utförs i fabrik ingår demontering, transport, och återmontering.

Relaterade produkter