Hoppa till innehåll

Behöver gravstenen förnyas genom textkomplettering, textrenovering eller omslipning?
Vi hjälper dig!

Gå direkt till:

Ändra befintlig sten

Textkomplettering

Den vanligaste anledningen till att förnya en befintlig gravsten är att en ny text ska graveras in, en så kallad textkomplettering. Vid förfrågan bedömer vi stenen för att se att önskad ny text får plats eller om några andra problem föreligger. Oftast räcker det att ni bifogar en bild, det ger oss möjlighet att vara snabba i vår återkoppling till er. Alternativt åker vi ut till kyrkogården och gör en besiktning. I priset ingår en enkel tvätt av stenen, tvätten gäller dock inte den befintliga texten.

Vid komplettering av ny text på en befintlig gravsten blir ofta skillnaden mellan den nya och befintliga texten stor. Sol och väder har blekt och missfärgat texten och för att återskapa samma nyans och kontrast kring den nya texten krävs vanligen en renovering. Målad eller förgylld text och dekor bör få nyinläggning. Upphöjd text och dekor bör få nyansrenovering av ytan runt själva texten och dekoren i form av omhuggning eller motsvarande. När vi tittar på stenen lämnar vi rekommendationer på om renovering är nödvändig.

Ändra befintlig sten

Renovering

Att renovera en gravsten innebär att återskapa ett nära nog ursprungligt skick eller ett likvärdigt utförande som fanns vid nytillverkningen. Renovering utförs oftast i samband med textkomplettering men kan göras som separata beställningar.

En gravsten, som funnits på en gravplats under en tid, påverkas av yttre faktorer som sol, regn, nedfall, bevattning eller olika närliggande arbeten. Stenen kan påverkas genom blekning och/eller missfärgning samt mekaniska skador. En regelbunden rengöring förhindrar missfärgning medan exempelvis solens påverkan med blekning inte kan undvikas om placeringen är sådan att stenen utsätts för direkt solsken. Olika material har olika egenskaper och påverkas mer eller mindre av ovanstående.

Renovering av försänkta texter och dekorer tillhör ett återkommande underhåll. Upphöjda texter med finhuggna ytor kring texter och dekorer renoveras oftast om text skall kompletteras och där de finhuggna ytorna går samman. Finhuggna ytor kan oftast renoveras genom omarbetning. Blästrade, grovslipade, finslipade eller polerade ytor kan oftast omarbetas med samma metod som vid det ursprungliga utförandet.

Ändra befintlig sten

Omslipning

Omslipning, eller omarbetning, innebär att gravstenens textyta arbetas om genom omslipning eller motsvarande och att stenen återgraveras med befintlig och/eller ny text och dekor. Detta görs ofta i samband med en bortgång i familjen eller när ytterligare en generation ska nyttja samma gravplats och där befintlig sten skall användas.

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss.

Maila oss på info@grf.se eller ring 0454-77 24 40