Den vanligaste anledningen till att förnya en befintlig gravsten är att en ny text ska graveras in, en så kallad textkomplettering. Vid förfrågan om textkomplettering bedömer vi stenen för att se att önskad ny text får plats eller om några andra problem föreligger. Oftast räcker det att ni bifogar en bild, det ger oss möjlighet att vara snabba i vår återkoppling till er. Alternativt kan vi åka ut till kyrkogården och besiktiga stenen. I priset ingår en grundlig rengöring av stenen, rengöringen gäller dock inte den befintliga texten.

Vid komplettering av ny text på en befintlig gravsten blir ofta skillnaden mellan den nya och befintliga texten stor. Sol och väder har blekt och missfärgat texten och för att återskapa samma nyans och kontrast kring den nya texten krävs vanligen en renovering. Målad eller förgylld text och dekor bör få nyinläggning. Upphöjd text och dekor bör få nyansrenovering av ytan runt själva texten och dekoren i form av omhuggning eller motsvarande. När vi tittar på stenen lämnar vi rekommendationer på om renovering är nödvändig.

Om du vill beställa en utsmyckning till en gravplats, som t.ex. en gravram, en blomlist eller en vas, gör du det här

Är du ute efter en helt ny gravsten ska du titta på alla våra prisvärda gravstenar.